RADIOLINIA DWUKANAŁOWA ELMES U2HS + 2 PILOTY 2-KANAŁOWE SUPERHETERODYNA Zobacz większe

RADIOLINIA DWUKANAŁOWA ELMES U2HS + 2 PILOTY 2-KANAŁOWE SUPERHETERODYNA

Nowy produkt

Oferta została rozszerzona o nowy zestaw U2HS, który jest kontynuacją modelu
DWB100HS. Składa się on z dwóch  pilotów DWB100HT oraz nowego, mniejszego, superheterodynowego odbiornika U2HR, który charakteryzuje się doskonałą czułością
i selektywnością oraz zgodnością z najnowszymi wytycznymi UE
w zakresie urządzeń zdalnego sterowania. Nowy odbiornik posiada
szereg użytecznych funkcji

Więcej szczegółów

Więcej informacji

U2HS - radiolinia 2 kanałowa (dwa piloty w zestawie wraz z bateriami),
superheterodyna


Oferta została rozszerzona o nowy zestaw U2HS, który jest kontynuacją modelu
DWB100HS. Składa się on z dwóch  pilotów DWB100HT oraz nowego, mniejszego, superheterodynowego odbiornika U2HR, który charakteryzuje się doskonałą czułością
i selektywnością oraz zgodnością z najnowszymi wytycznymi UE
w zakresie urządzeń zdalnego sterowania. Nowy odbiornik posiada
szereg użytecznych funkcji:


Możliwość przypisania dowolnych przycisków pilota do dowolnych
wyjść odbiornika
 

Cecha ta pozwala uzyskać funkcjonalność niedostępną w odbiorniku DWB100HR, np.:

1. Część pilotów jednoprzyciskowych steruje wyjściem nr 1,
    a inna - wyjściem nr 2.
2. Jeden przycisk pilota załącza oba wyjścia na raz.
3. Jeden przycisk pilota załącza wyjście, a drugi - wyłącza.
4. Dowolny przycisk pilota czteroprzyciskowego CH4HT
    załącza wyjście 1, a dowolny inny - wyjście 2.


Różne tryby pracy wyjść odbiornika

Wyjścia odbiornika mogą pracować w jednym z wielu trybów:

1. Pilot załącza wyjście na zaprogramowany czas.
    Kolejne naciśnięcie pilota przedłuża czas załączenia.
2. Pilot na przemian załącza i wyłącza wyjście.
3. Pilot załącza wyjście na zaprogramowany czas, ale możliwe
    jest wcześniejsze wyłączenie z pilota.
4. Pilot na przemian załącza i wyłącza wyjście (jak tryb 2),
    ale gdy jedno wyjście jest załączone, nie można włączyć drugiego.
5. Jak tryb 3, ale gdy jedno wyjście jest załączone, nie można
    włączyć drugiego.
6. Wyjście jest załączone tak długo, jak długo naciśnięty jest pilot.
7. Jeden przycisk pilota załącza wyjście, a drugi - wyłącza.


Diody świecące LED

Odbiornik posiada dwie diody świecące LED. Górna dioda świeci
na zielono gdy załączone jest wyjście 1, a na czerwono - gdy jest
wyłączone. Dolna dioda świeci na zielono, gdy załączone jest wyjście 2,
a nie świeci - gdy wyłączone.


Wyjście sygnalizacyjne S

Odbiornik posiada wyjście typu otwarty kolektor o obciążalności
1A/60V (oznaczone literą -S-), które sygnalizuje chwile załączenia
i wyłączenia każdego wyjścia. Sygnalizuje także naciśnięcie przycisku
pilota.


Pamięć pilotów

Odbiornik może współpracować z maksymalnie 104 pilotami produkcji Elmes.

1 inny produkt w tej samej kategorii: